Barva na ulici – 011 BARVA NA ULICI PLZEŇ 2012

 

Úspěšný mezinárodní česko – německý projekt Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti s názvem Barva na ulici/ Zeď umění /The Wall of Art, který byl dříve součástí plzeňského festivalu Na ulici, je nyní do 31. srpna zakomponován do festivalu pojmenovaného Živá ulice/ Pilsen City Fest. Již v pátém ročníku je opět realizován na historických zdech plzeňské Proluky v Křižíkových sadech. Vernisáže se zúčastnila i zástupkyně honorárního konsulátu ČR v Marseille Petra Gehan a dle ní si odnesla  inspiraci pro Marseille, Evropské hlavní město kultury v roce 2013. Stálými autory projektu jsou architekt Tomáš Bláhovec a kurátoři Milan Ďuriš s Květou Monhartovou. Ta vysvětluje : „ Výstava Barva na ulici, aby vzbudila v lidech zájem o umění, přivádí  umění z galerií blíže lidem přímo „ na ulici“ a mezi vystavenými plátny si každý může najít to „své“. Milan Ďuriš   připomíná: „ Spolupráce českých a německých  výtvarníků je nejen stálá,  ale i plodná.“ Na výstavě  se podílejí výtvarníci z Plzně, Olomouce, Weidenu, Regensburgu i Ambergu. Z regionálních se znovu objevují práce Květy Monhartové, Milana Ďuriše, Josefa Haringa, Jany Vackové, Jindřicha Bílka, Kláry Skalové i Heleny Ottové. Oporou náročné organizace je i tajemnice UVU Věra Knetlová. Na kamenných zdech středověkého opevnění je zavěšeno osmnáct  velkoplošných děl  formátu 170 x 140 cm. V zadání není určeno téma, jen nutnost barev, jež odolají i nepříznivému počasí. Různé výtvarné přístupy od realismu přes minimalismus až k abstrakci seznamují diváky s prezentovanými výtvarnými scénami. Návštěvníky zaujal zvláštní obraz regensburgského Ludwiga Bäumla Pasparta pro krajinu i na barvě postavená abstrakce weidenského Jos K. Biersacka Bez názvu. Další čtyři zajímavá plátna patří členům UVU. Jindřich Bílek, který dříve nabízel především figurální hudební témata, se ve svém obraze Hry lásky přiklání k erotickému motivu. Jiří Degl prociťuje v tísnivém díle Dva světy na člověku člověkem konané bezpráví. Známý experimentátor s fosforekujícími barvami Milan Ďuriš zobrazuje živými barvami  v optimistické liniové abstrakci námět Léto. Úsměvná i koketní je oproštěná malba Josefa Haringa s názvem Pussycats, jež v nadsázce  zpodobuje tři téměř lidské kočky. Poté může divák  spočinout u klidné krajiny Mileny Helusové. Svému výtvarnému vyjádření s důrazem na figuru a barvu zůstává věrná ve filozofujícím obraze  Kotrmelce Květa Monhartová, jež si všímá nemorálních účelových změn člověka. Symboly jsou pojaty Komunikační puzzle Heleny Ottové. Městské osídlení zaujalo  ambergské autory. V námětu Pohled na město z vesmíru Heinricha W. Hohla a  Achima Hüttnera ve výrazně barevném  díle  Tvář města. Abstrakce převážně geometrických linií  Susi Pontoux nese název Ratio. Řadí se k ní „romantická“ abstrakce  Po ránu Kláry Skalové. Plátno Přemalba /podle M. Holého/ vytvořila Bronislava Šnajdrová a návštěvníka pobaví, jak je u autorky zvykem, lehce humorně zpracovaný příběh osobitého rukopisu Jany Vackové Hudba na ulici. Helena Vendová se zase vrací se svým v Barvě na ulici stálým tématem starých kamenných  zdí. Jejich omšelý půvab násobený skutečnou středověkou zdí můžeme tentokrát vnímat v realistické podobě Průhledy. Posunutým romantickým realismem Za letního vánku v horkém létě pohladí Liz Zitzelsberger. Odlišný výtvarný přístup představuje  Maria Weber v textilní práci Manitoba. Formát pokládaný vlákny a prošívaný je technologií blízký našemu aradekoru, který spoluvytváří výtvarnice Milada Hynková prošíváním kompozic výtvarníků na proplétacím stroji. Německá autorka chce  na svém díle zkoumat, jak dlouho textilní materiál vydrží v proměnlivém počasí. Výstava sklízí vřelý ohlas návštěvníků a  zvyšuje i v zahraničí zájem o účast v projektu. V loňském roce byla rozšířena o další část  situovanou do  Mlýnské strouhy, kde vystavovali žáci a učitelé Základní umělecké školy v Jagellonského ulici a toto zvětšení projektu se stane novou tradicí -  Bienálem s dalším uskutečněním v roce 2013.  V září a říjnu bude  současná expozice pokračovat na venkovních zdech Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, v dubnu a květnu 2013 pak bude přemístěna na zdi archivu ve Weidenu. Výtvarným uměním takto oživovaný městský prostor umožňuje veřejnosti  setkat se s výtvarnem i třeba mimochodem a vzbudit u ní zájem příště zajít  do některé galerie.

B.B.

Comments are closed.