Barva na ulici – 013 BARVA NA ULICI PLZEŇ 2013

Barva na ulici 2013
THE WALL OF ART 2013

Součástí festivalu ŽIVÁ ULICE je také výstava velkoformátových obrazů, instalovaných na hradební zdi v Proluce, kterou již šestým rokem připravuje Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti.

Vernisáž výstavy se koná 1. srpna 2012 v 17 hodin v Proluce v Plzni, v Křižíkových sadech. Při zahájení zahraje bluzová skupina Bluesy. 

Konec výstavy: v neděli 18. srpna 2013

Letos bude výstava opět rozšířena jako v roce 2011 o část dětskou, která ve stejný čas bude instalována na kamenných zdech nad Mlýnskou strouhou. Dětskou část spolupořádá Galerie Paletka a Základní umělecká škola v Jagellonské ulici.

Výstavy se účastní 4 výtvarníci z Regensburgu, 3 výtvarníci z Weidenu a Plzeň bude reprezentovat 11 umělců. Tentokrát je českých zástupců více než obvykle, protože jsme přizvali mladé výtvarnice, které nejsou ještě členkami UVU. 

Weiden zastupují tři uměci, všichni jsou členové weidenského Oberpfälzer Kunstverein e.V Weiden, s kterým Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti již mnoho let spolupracuje (opakovaná účast plzeňských umělců na Hornofalckých kulturních a hospodářských dnech ve Weidenu, společné výstavy v Plzni apod.).

Stejně jako v minulých letech jsou zastoupeni na výstavě také dva umělci z partnerského města Regensburgu ze Berufsverband Bildender Künstler, Niederbayern/Oberpfalz e.V.:

Tento mezinárodní projekt vznikl jako reakce na potřebu umělců potkat se s diváky a návštěvníky Plzně v jiném prostředí, než je obvyklé. Stal se součástí festivalu NA ULICI, festivalu, který se pyšní dlouholetou tradicí a do plzeňských ulic přiláká mnoho posluchačů i diváků. A posledních pět let  měli návštěvníci možnost své zážitky obohatit také o výtvarné umění. Po skončení výstavy v Plzni pokračuje každým rokem výstava v Schönsee na zdech Centra Bavaria-Bohemia. Mimo již této tradiční výstavy se uskutečnila Barva na ulici také v roce 2010 a 2013 na budově archivu ve Weidenu. V roce 2011 jsme ji rozšířili o dětskou část, která byla nainstalována na kamenné zdi nad Mlýnskou strouhou. Tuto výstavu, která se uskutečnila ve spolupráci s Galerií Paletka / První galerie dětské tvorby v České republice / a Základní umělecké školy Jagellonská ulice. Spolupráci budeme opakovat jednou za dva roky.

Za dobu trvání projektu v Plzni vystavili umělci z české republiky a to z Plzně, Hradce králové, Ostravy, letos z Olomouce,
Dále pak ze Slovenska z Bánské Bystrice, z Německa z měst Berlina, Regensburgu a Weidenu.

Čeští výtvarníci:  Jindřich Bílek

                              Jiří Degl

                              Milan Ďuriš

                              Květa Monhartová

                              Milena Helusová

                              Hana Kršňáková-Šimonová

                              Zuzka Kubíková

                              Helena Ottová

                              Klára Skalová

                              Jana Vacková

                              Helena Vendová

Kurátoři výstavy: Květa Monhartová, Milan Ďuriš
Architekt výstavy: Ing. architekt Tomáš Bláhovec, ateliér POINT

Comments are closed.