Výstavy – 008 OBRAZY DO TMY KLÁŠTER CHOTĚŠOV 2009

 

Chotěšov  – Milan Ďuriš

 

OBRAZY DO TMY

 

Vážené dámy, vážení pánové!

 

Světlo dodává rytmus našemu životu.

Světlo modeluje předměty.

Světlo modeluje naše myšlenky.

Světlo modeluje naše pocity.

Světlo nás vede k přemýšlení, k meditaci.

Světlo nám zvyšuje citové prožívání.

Může být dramatické, ale může vytvářet útulné prostředí.

Může útočit i hladit. Může oddělovat, propalovat, řezat, ale i scelovat.

Jiné světlo je světlo vnitřní, které prozařuje tvář mladou nebo starou.

Světlo v temnotě. Znamená záchranu naději.

 

Proč vzpomínám neustále světlo, když výstava je nazvána obrazy do tmy?

Abychom obrazy viděli, abychom na sebe viděli v této setmělé místnosti, rozsvítili jsme. Je to přirozené, samozřejmé, děláme to už automaticky. A přece zde, na této výstavě to nebylo nutné, potřebné i když možné.

 

Vážení přítomní, představuji vám autora výstavy, dalo by se říci autora několikanásobné výstavy, Milana Ďuriše.

Velká část výtvarníků pracuje se světlem a stínem. U Milana se světlo, jeho barevnost, intenzita, dostalo dovnitř obrazu, snad můžeme říct až za obraz a tam pro nás vytváří magický svět. Ten má také své stíny, své barevné stíny, a to proto, aby vedle nich vynikal jas, čistota svítivých tónů. Čím více je tmy kolem nás, tím víc a jasnější jsou tyto obrazy, tím víc znějí, zpívají.

 

Vzniká nová skladba, doposud nikde neexistující. To je právě ohromné u umělců, že dávají ze sebe to nejlepší, přináší stále nové impulzy, nebrání se euforii a jejich přáním je, aby i vy jste prostřednictvím jejich děl vše toto přijímali a otevřeli se jim.

 

Když tak učiníte, naleznete vlastní zážitky. Také vám světlo přinese spontánní reakci, probuzenou paprskem, budete citliví, živí, rozezníte se. Světlo pak budete moci chválit na ulici, v přírodě, ale přímo tady v objektu kláštera. Stavitelé hrou světla a stínu vytvořili prostředí, kde se člověk může odevzdat Bohu, to znamená především dobrým myšlenkám, může se odevzdat lásce, může také ze sebe shodit denní starosti a být na chvíli lehký, uvolněný. To vám všem spolu s Milanem ze srdce přejeme.

 

A teď budiž tma!

 

Květa Monhartová

Comments are closed.