Výstavy – 018 OBRAZY GALERIE CHABERSKÝ DVŮR DOLNÍ CHABRY 2011

 

Světelné obrazy Milana Ďuriše

Výstava v Chaberském dvoře 5. 9. – 30. 9.
Milan Ďuriš si právem vybudoval své místo mezi výtvarnou elitou. Jeho obrazy jsou založeny na bázi UV barev. Hra světel, barev a nálad je u abstraktních obrazů tohoto autora fascinující.
Autor je přitom přijímán nejen odborníky, ale i laickou veřejností, což bývá výjimečné.
Při práci využívá standardních akrylových barev, fluorescentních a fosforových barev, kde překrýváním různých typů barev získává velmi živou výslednou plochu.
Obrazy jsou komponovány až do tří světelných dimenzí (normální světlo, UV světlo a tma).
Při různém osvětlení vzniká iluze plastického prostoru, kdy jsme přímo vtahováni do děje.
Výstava Milana Ďuriše je krásným zážitkem moderního člověka, potěšením oka i ducha.

Comments are closed.