Interiéry

 

Může se zdát, že abstraktní umění je jen „neuspořádaná směs“ barevných čar a skvrn, která neříká vůbec nic.

 

Samozřejmě opak je pravdou a tvorba Milana Ďuriše to dokazuje. Dokonalost kompozice je důležitá v celkovém pojetí výtvarného díla, čímž se „neuspořádaná směs“ či chaos mění v řád, který danému dílu dodává individualitu.

 

Jeho obrazy jsou tvořeny s velkým citem pro kompozici a volbu barev, což jako architekt oceňuji, protože obrazy Milana Ďuriše dokáží být platným členem interiéru a harmonicky spolupůsobit jako celek.

 

Neméně zajímavá je tvorba na bázi UV barev, která je opravdovou lahůdkou při finální dekoraci a tvorbě interiéru. Hra světel, barev a nálad je skutečně fascinující.

 

Milan Ďuriš si během své činnosti vybudoval pevné místo mezi výtvarnou elitou. Je oceňován odborníky a zároveň srozumitelný pro obvyklou veřejnost. Zdaleka to u výtvarného umění nebývá pravidlem a osobně to považuji za velkou přednost jeho tvorby.

 

Milan Ďuriš je vidět a nádherně doplní atmosféru prostoru. Je-li přítomen, nemusí být vždy viděn, v atmosféře prostoru ho však vnímáme.

 

ing. arch. Tomáš Blahovec , MBA

Prezentace Interiery k dispozici zde.

Comments are closed.